نوکَر حَضرَت مادر(س)

beyade-khakiha
۱۰آبان

//bayanbox.ir/id/455434302464554850?view

       بر من لباس نوکریم را کفن کنید     نوکر بهشت هم برود باز نوکر است...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

همین!

عباس الاسوند